Elämän merkityksellisyys ja palveleminen

26.04.2022

"Selkeä lahja on lahja, joka annetaan puhtaasta antamisen halusta, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, sopivalle vastaanottajalle vaikka tämä ei voisikaan antaa vastalahjaa".
-Bhagavadgita 


Merkityksellinen elämä koostuu monista eri palasista. Yksi tärkeimmistä osatekijöistä omassa elämässä  on muiden palveleminen ja auttaminen. 

Todellista palvelemista on auttaminen, jolloin ei odota saavansa vastapalvelusta. Auttaminen voi olla hyvin arkipäiväistä, pienistä asioista ja teoista koostuvaa. Toisaalta näen, että oma työni joogaopettajana on muiden palvelua. Samalla tätä työtä tekemällä koen merkityksen tunnetta muutenkin kun vain palvelun näkökulmasta. Koen kyvykkyyttä ja iloa, sekä tunnetta siitä, että voin kehittyä. Näiden asioiden läsnäolo elämässä tietysti myös mahdollistaa sen, että on mahdollisuuksia käyttää aikaansa ja energiaansa muiden hyväksi tehtyyn työhön. Pyyteetön auttaminen voi kohdistua myös luontoon, kasveihin ja eläimiin. 

Auttaminen vaikuttaa todella vahvasti elämässä koettuun merkityksen tunteeseen. Auttaminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta, kiitollisuutta ja myötätuntoa. Epäitsekkyys jota auttaminen puhtaimmillaan on, eheyttää ja tuo rauhaa. Auttaminen tuo itselle tunteen siitä, että on tärkeä ja omalla elämällä on merkitystä myös isommassa mittakaavassa, ei vain omassa elämässä.